Godkjende lister


Sokneråda er valstyre for soknerådsvalet i september, og har i møte 25. april i Bø og 2. mai i Sauherad og Nes godkjend nominasjonskomiteane sine listeforslag.

For Bø sokn ser det godkjende listeforslaget slik ut:
 
1.    Ulf Bruno Vege
2.    Ingunn Skalstad
3.    Nils Ivar Agøy
4.    Ruth Hogstad-Erikstein
5.    Kristian Gotehus Køhn
6.    Anne-Lene Refsum
7.    Olav Haugestøl
8.    Kjerstin Midtbø
9.    Gry Hege Vreim
10.  Audun Østtveit
11.  Anna Katrina Persdotter  Miland Thomsen
12.  Bente Klokkehaug
 
For Sauherad og Nes sokn er det godkjende listeforslaget slik:
 
1.    Trond Magnus Haugen
2.    Helene Haukvik
3.    Åge Bjørnerud
4.    Tone Haukvik Grave
5.    Martin Ytreland
6.    Ragnvald Børve Ask
7.    Jens Hellek Findal
8.    Janne Margrete Severinsen
9.    Renate Maria Øien
10.  Torunn Hesthag
11.  Hanna Nyborg Storm
12.  Gunleiv Sæland
 
Soknerådsvalet finn stad samstundes med kommune- og fylkestingslvalet, 10.-11. septemberg. Høve til førehandsrøysting vil bli gjort kjend.
Det kom ikkje inn listeforslag frå andre nomineringsgrupper i våre sokn.
 
 

Tilbake