Våre sokn


I Midt-Telemark kommune har vi to sokn/ kyrkjelydar.

Det er mykje spennande som skjer i begge kyrkjelydane. Begge kyrkjelydane har eigne nettsider som du finn lenke til under. Dersom du ønskjer å melde barnet ditt til dåp eller melde deg på konfirmasjon kan du klikke deg inn og melde deg på. For å finne informasjon om aktivitetar og arrangement finn du også det på deira nettsider. Er det noko du saknar informasjon om kan du gjerne ta kontakt med oss på telefon 35061040 eller på e-postadressa post@mtkyrkje.no.