Smittevernregler for arrangement og kirkelige handlinger


Nye smittevernregler for kirken etter nyttår.

 

Nye smittevernregler gjør nå at vi ikke kan arrangere gudstjenester i kirkene våre. Andre aktiviteter blir også avlyst. Begravelser kan arrangeres, med antallsbegrensninger på 50 personer i Bø kyrkje og Sauherad kirke og 48 personer i Nes kyrkje. Vigsel og dåp kan gjennomføres med maksimalt 10 personer. De nye reglene gjelder foreløpig frem til og med 17.januar.

Du kan følge med på digitale tilbud på menighetenes nettsider.

Ta kontakt med oss på kirkekontoret for mer detaljert informasjon om dette.

E-post: post@mtkyrkje.no
Telefon: 35061040

Tilbake