Smittevernregler for arrangement og kirkelige handlinger


Nye smittevernregler for kirken fra 26.mai.

 

Midt-Telemark kommune følger nå de nasjonale smittevernreglene. Vi kan arrangere gudstjenester og andre kirkelige handlinger på faste tilviste plasser med en meters avstand. På grunn av avstandskrav er det ulikt antall tillatte deltakere i de ulike lokelene. Det er fortsatt krav til registrering av deltakere, og vi har derfor påmelding på nett.

Menighetenes nettsider:
Sauherad og Nes

Ta kontakt med oss på kirkekontoret for mer detaljert informasjon om dette.

E-post: post@mtkyrkje.no
Telefon: 35061040

Tilbake