Konfirmasjon


Konfirmasjon er ei stor hending i livet, og vi ønskjer å legge til rette for ei spennande, lærerik og innhaldsrik konfirmanttid. Begge kyrkjelydane våre er med på felles konfirmantleir som blir kalla "Ønsket og Elsket" på Gjennestad i Vestfold saman med mange av kyrkjelydane i prostiet. Gjennom året er det jamnlege konfirmantsamlingar med undervisning og forskjellige opplegg med ulike tema. Du kan lese meir om konfirmantopplegget på nettsida til Sauherad og Nes sokn og Bø sokn. Der kan du også melde deg på til konfirmanttida.