Kontaktinformasjon


Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse: Kyrkjevegen 78, 3800 Bø i Telemark
Åpningstider: Måndag-torsdag kl.09:00-14:00. Fredag stengt.

Postadresse: Postboks 131, 3833 Bø i Telemark
Telefon: 35 06 10 40
Epost: post@mtkyrkje.no


Besøksadresse til kyrkjene:

Bø kyrkje og Bø gamle kyrkje: Kyrkjevegen 62, 3800 Bø i Telemark

Nes kyrkje: Nesvegen 7, 3810 Gvarv

Sauherad kirke: Krossvegen 4, 3812 Akkerhaugen

 

Nes menighetshus og kyrkjekontor: Holmenvegen 46, 3819 Gvarv. 

Postadresse: Postboks 4, 3834 Gvarv

Telefon: 35 10 11 20

E-post: post@sauherad.kyrkja.no

Heimeside: www.helsing.no

 

 

 

 

Sokneprest

Axel Jørgen Bugge

454 77 020

454 77 020

Send e-post

Kantor

Bruno Hageman

948 55 033

948 55 033

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Håkon Holtar

906 16 806

906 16 806

Send e-post

Kapellan

Kristian Gotehus Køhn

900 74 770

900 74 770

Send e-post

Diakon

Åsne Gotehus Køhn

977 47 449

977 47 449

Send e-post

Kyrkjetenar

Jan Odden Kåsin

911 78 292

911 78 292

Send e-post

Organist

Rolf Axelsen Lie

951 83 114

951 83 114

Send e-post

Sokneprest

Anne-Inger Lunner

35 10 11 20

480 61 672

Send e-post

Kontorfullmektig

Dagne Mo

35 06 10 40

404 31 829

Send e-post

Kyrkjetenar

Håkon M Mæland

957 51 519

957 51 519

Send e-post

Fellesrådsleiar

Bjørnar Nesje

40011011

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Per Johan Nordvik

913 89 533

913 89 533

Send e-post

Kyrkjetenar

Kjetil Nyhus

951 74 938

951 74 938

Send e-post

Korleiar

Grete Hasselgård Sele

915 56 348

915 56 348

Send e-post

Kyrkjeverje

Martin Stærk

35 06 10 40

915 77 038

Send e-post

Trusopplærar/Menighetssekretær Sauherad og Nes

Signe Vreim Østtveit

35 10 11 20

971 82 146

Send e-post